Nhảy đến nội dung
x
Thông báo chiêu sinh khóa học: Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học

Trung tâm Thông tin học thuật & nghiên cứu, thuộc Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, trân trọng thông báo chiêu sinh Khoá học với chủ đề “Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học”.

Khóa học sẽ được tổ chức tại Thư viện truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thắng vào ngày 29/11/2019 (thứ Sáu) với các nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học gồm con người, dữ liệu và công nghệ. 

Hội thảo “Các dịch vụ thư viện đại học hiện đại”
Ngày 16/05/2019, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TV ĐHTĐT) tổ chức Hội thảo “Các dịch vụ thư viện đại học hiện đại” với sự tham gia của các diễn giả đến từ các trường đại học, tổ chức danh tiếng.
Thông báo chiêu sinh lớp "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp"
Thông báo chiêu sinh lớp "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp"
Chương trình phát triển kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên
CHỦ ĐỀ: KHAI THÁC HIỆU QUẢ THƯ VIỆN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN
Subscribe to Khóa học chuyên đề