Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức

Hiệp hội đề nghị tạo mọi điều kiện để Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện tự chủ
Ngày 22/5, Hiệp hội có văn bản gửi một số cơ quan về việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học của Đại học Tôn Đức Thắng.
Hội nhập giáo dục quốc tế
Là một đại học (ĐH) non trẻ, thành lập năm 1997, Trường ĐH Tôn Đức Thắng hiện đã bước vào tốp đầu các ĐH Việt Nam về thành tích nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế.
Vị hiệu trưởng tâm huyết xây dựng đại học nghiên cứu
Ẩn đằng sau sự thành công, phát triển của Đại học Tôn Đức Thắng là một tình yêu công việc và những quyết sách đúng của GS Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trường.