Nhảy đến nội dung
x

Trắc lượng khoa học

Mô tả:

Dịch vụ trắc lượng khoa học cung cấp các thông tin học thuật liên quan đến việc lựa chọn các tạp chí xuất bản (thông tin về chỉ số tác động của tạp chí, xếp hạng tạp chí, tạp chí có thuộc danh mục công bố quốc tế uy tín nào, các chỉ số khoa học khác); cung cấp chỉ số khoa học của một tạp chí, một bài báo khoa học hoặc nhà khoa học cụ thể (H-Index, chỉ số trích dẫn)

 

Phí dịch vụ: (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

- Cung cấp thông tin khoa học cho việc lựa chọn tạp chí: 500,000 VNĐ/05 tạp chí đầu tiền; 100,000 VNĐ cho mỗi tạp chí tiếp theo cùng phiếu yêu cầu.

- Cung cấp chỉ số đánh giá khoa học của một tạp chí: 300,000 VNĐ/01 tạp chí.

- Cung cấp chỉ số đánh giá khoa học của một bài báo khoa học: 300,000 VNĐ/01 bài báo khoa học

- Cung cấp chỉ số đánh giá khoa học của một nhà nghiên cứu: 5,000,000 VNĐ/01 nhà nghiên cứu.

 

Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ