Nhảy đến nội dung
x

Tư vấn thiết kế - quản trị thư viện

Mô tả:

Dịch vụ tư vấn thiết kế - quản trị thư viện hiện đại là Dịch vụ cung cấp các thông tin liên quan đến ý tưởng thiết kế, bố trí chức năng cho tất cả các loại hình thư viện (thư viện công cộng, thư viện thiếu nhi, thư viện trường học, thư viện đại học,...); cách thức xây dựng quy trình và kinh nghiệm quản lý hoạt động thư viện theo mô hình quản trị hiện đại.

Ngoài hoạt động tư vấn, tùy theo yêu cầu của khách hàng, Trung tâm nhận thực hiện thi công theo ý tưởng đã được xác định trước đó.

Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ