Nhảy đến nội dung
x

Hỗ trợ nghiên cứu

o Hỗ trợ trích dẫn

Dịch vụ hỗ trợ trích dẫn hỗ trợ cho người nghiên cứu trong việc kiểm tra hình thức mô tả tài liệu tham khảo phục vụ cho đề tài nghiên cứu theo yêu cầu của Nhà xuất bản (tạp chí, trường đại học, hội nghị,…). Dịch vụ hỗ trợ trích dẫn yêu cầu người sử dụng dịch vụ cung cấp danh mục tài liệu tham khảo phục vụ cho đề tài với đầy đủ thông tin tài liệu như nhan đề, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, số trang (hoặc chi tiết trang nếu là bài trích từ sách/báo/tạp chí), tên tạp chí và số tạp chí (nếu là bài báo khoa học),…

o Cung cấp danh mục tài liệu theo đề tài nghiên cứu 

Dịch vụ hỗ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu căn cứ vào tên đề tài và các từ khóa chính do người nghiên cứu cung cấp. Mức độ phù hợp của tài liệu phụ thuộc vào mức độ chi tiết của thông tin mà người nghiên cứu cung cấp cho Thư viện liên quan đến phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, mức độ cập nhật của tài liệu (khoảng thời gian xuất bản), ngôn ngữ tài liệu, loại tài liệu,…

o Cung cấp toàn văn tài liệu theo danh mục

Dịch vụ hỗ trợ cho việc tìm kiếm tài liệu ở dạng toàn văn (giấy hoặc điện tử) theo danh mục tài liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu được cung cấp bởi người nghiên cứu.

o Trắc lượng khoa học

Dịch vụ cung cấp các chỉ số khoa học của tạp chí hoặc bài báo cụ thể; đánh giá chất lượng khoa học của một nhà nghiên cứu dựa trên dữ liệu công bố quốc tế bằng các công cụ đo lường thư mục.

o Hỗ trợ ngôn ngữ

Dịch vụ cung cấp các sự hỗ trợ liên quan đến Dịch thuật (Anh - Việt; Việt - Anh).

o Công cụ hỗ trợ nghiên cứu

Công cụ hỗ trợ nghiên cứu giúp cho người nghiên cứu hoàn thành và gia tăng chất lượng cho các công bố khoa học.

o Hướng dẫn tra cứu và khai thác các cơ sở dữ liệu của Thư viện 

Dịch vụ cung cấp các thông tin giới thiệu cũng như hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hệ thống tra cứu tài liệu của giải pháp Primo, Metalib cũng như những công cụ hỗ trợ cho công tác nghiên cứu của giải pháp. Ngoài ra, nội dung hướng dẫn còn cung cấp các kỹ thuật lập chiến lược tìm kiếm và thủ thuật tìm kiếm trên hệ thống tra cứu tìm tin chuyên nghiệp. Người nghiên cứu cũng có thể yêu cầu nội dung hướng dẫn sử dụng đối với một hoặc một vài cơ sở dữ liệu được chỉ định.