Nhảy đến nội dung
x

Tập huấn chuyên đề "Khai thác hiệu quả Thư viện phục vụ nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên"

Với mục đích hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học thông qua việc khai thác và khai thác có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Thư viện bao gồm: nguồn tài nguyên, các dịch vụ, chuyên gia, không gian, tiện ích của Thư viện, vào 15:30 ngày 28/02/2022, Thư viện truyền cảm hứng đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề Khai thác hiệu quả Thư viện phục vụ nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên dưới hình thức trực tuyến. Chương trình đã thu hút hơn 200 sinh viên đăng ký và tham dự.

Tham dự chuyên đề tập huấn, các bạn sinh viên được hướng dẫn cách tương tác trực tiếp cũng như tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ của Thư viện để phục vụ quá trình nghiên cứu, sáng tạo. Bên cạnh đó, sinh viên còn được truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học thông qua bộ sách cẩm nang nghiên cứu khoa học do Thư viện truyền cảm hứng tuyển chọn và giới thiệu.

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động quan trọng của các cơ sở giáo dục đào tạo nói chung cũng như tại TDTU, đặc biệt khi TDTU luôn nằm trong nhóm các đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trong thời gian qua. Thông qua hoạt động này, sinh viên được trang bị thêm về kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng khai thác hiệu quả tối đa nguồn lực hỗ trợ sẵn có tại Thư viện.

Buổi tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong cộng đồng TDTU. Trong những năm qua, Thư viện truyền cảm hứng đã phát triển và cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ người dùng là sinh viên, giảng viên viên chức, nghiên cứu viên trong nghiên cứu khoa học. Các hoạt động tương tự được Thư viện thường xuyên tổ chức và đã mang lại nhiều tác động tích cực đến hoạt động nghiên cứu tại TDTU.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn chuyên đề:

Buổi tập huấn chuyên đề thu hút hơn 200 sinh viên đăng ký và tham dự

Sinh viên được hướng dẫn cách khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, dịch vụ, chuyên gia, không gian, tiện ích được cung cấp bởi Thư viện truyền cảm hứng

Sinh viên còn được truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học thông qua bộ sách cẩm nang nghiên cứu khoa học do Thư viện truyền cảm hứng tuyển chọn và giới thiệu