Nhảy đến nội dung
x

Thông báo chiêu sinh khóa học: Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học

Trung tâm Thông tin học thuật & nghiên cứu, thuộc Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, trân trọng thông báo chiêu sinh Khoá học với chủ đề “Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học”.

Khóa học sẽ được tổ chức tại Thư viện truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thắng vào ngày 29/11/2019 (thứ Sáu) với các nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học gồm con người, dữ liệu và công nghệ. 

Tham gia Khóa học, người học sẽ hiểu được tầm quan trọng của hệ thống quản lý tài nguyên môn học; nắm rõ các bước cần thực hiện để xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học; trải nghiệm việc xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học trên các phần mềm trong và ngoài nước; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phổ biến tài nguyên môn học phục vụ cho mục đích giảng dạy và học tập một cách hiệu quả.

Học viên tham gia Khóa học sẽ được cấp giấy chứng nhận bởi Đại học Tôn Đức Thắng.

Nội dung khóa học:

  • Buổi 1: 05 tiết (8:00 - 11:30)

Nội dung: 

  1. Tổng quan về hệ thống quản lý tài nguyên môn học
  2. Cán bộ tài nguyên – Vai trò và nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng và phổ biến hiệu quả hệ thống quản lý tài nguyên môn học

Người hướng dẫn: Giám đốc Trương Thị Ngọc Mai

  • Buổi 2: 05 tiết (13:30 - 17:00)

Nội dung: 

  1. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu/tài liệu cho môn học
  2. Ứng dụng công nghệ trong xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học
  3. Hướng dẫn khai thác tài nguyên môn học

Người hướng dẫn: Phó Giám đốc Tô Sanya Minh Kha

  • Thảo luận và tổng kết

Đối tượng chiêu sinh: Người đang làm việc và học tập trong lĩnh vực TT-TV.
Học phí: 500.000 VNĐ/01 học viên.            
Thời lượng: 10 tiết.
Thời gian diễn ra khóa học: 29/11/2019 (Thứ 6).
Thời gian đăng ký: Dự kiến từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/11/2019
Địa điểm và cách thức đăng ký: Đăng ký trực tiếp tại Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM; hoặc đăng ký qua email raic@tdtu.edu.vn 
Liên hệ hỗ trợ: Số điện thoại 0979.486.682 (Mr. Minh Kha) hoặc thư điện tử tosanyaminhkha@tdtu.edu.vn