Nhảy đến nội dung
x

Truy cập Cơ sở dữ liệu trực tuyến

1. Gói CSDL TDTU Library – SFX

Mô tả:

TDTU Library – SFX là cơ sở dữ liệu học thuật cung cấp khả năng truy cập đến nguồn tài nguyên mở từ các nhà xuất bản và các trường đại học trên thế giới. Hơn 200 gói cơ sở dữ liệu đã được kích hoạt cho phép người dùng tiếp cận và khai thác hơn 45,000 ebooks, hơn 150,000 nhan đề tạp chí, và hàng tỷ bài báo khoa học.

Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu cũng cung cấp các tính năng hỗ trợ nghiên cứu khoa học mạnh mẽ, bao gồm Dịch vụ gợi ý xu hướng nghiên cứu (BX hot Articles); tham chiếu đến tài liệu liên quan với tính năng “Trích dẫn”; “Trích dẫn bởi” và “gợi ý mở rộng”; tính năng quản lý gốc nghiên cứu cá nhân; lưu truy vấn và thông báo tự động; tạo trích dẫn theo các khổ mẫu quốc tế thông dụng; đánh giá chất lượng bài báo thông qua chỉ số Almetric; tính năng tìm kiếm liên kết đa cơ sở dữ liệu;…

Cách thức phân phối: Cá nhân; cơ quan/tổ chức.

Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ

 

2. Gói CSDL kinh tế Việt Nam

CSDL Thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam là tập hợp các dữ liệu thống kê, phân tích liên quan đến hoạt động quản trị, tài chính, kế toán,… của gần 750 công ty xuất hiện trên sàn chứng khoán Việt Nam. Cơ sở dữ liệu cung cấp các dữ liệu thống kê cực kỳ hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, xã hội vĩ mô ở Việt Nam.

Cách thức phân phối:

1.  Đối tượng áp dụng:

-    Giảng viên, Nghiên cứu viên và Viên chức cơ hữu của Trường;

-    Sinh viên, Học viên sau đại học của Trường;

-    Các trường hợp khác, có ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu.

2.  Yêu cầu đối với người dùng:

-    Đối với Giảng viên, Nghiên cứu viên và Viên chức cơ hữu của Trường: Phải có sự xác nhận của Trưởng đơn vị về yêu cầu lấy dữ liệu;

-    Đối với Sinh viên, Học viên sau đại học: Phải có sự xác nhận của giảng viên giảng dạy/hướng dẫn và Trưởng khoa. Chính sách phân phối dữ liệu:

3.   Chính sách phân phối dữ liệu:

-    Số lượng yêu cầu: Tối đa 5 yêu cầu/1 tháng/1 người dùng;

-    Dữ liệu phân phối:

•    Số lượng công ty: Không quá 200 công ty/1 yêu cầu

•    Số lượng chỉ tiêu: Không quá 30 chỉ tiêu/1 yêu cầu

•    Thời gian lấy dữ liệu: Không quá 10 năm/1 yêu cầu

•    Loại dữ liệu: 01 loại dữ liệu/1 yêu cầu (quản trị/tài chính/giao dịch chứng khoán)

•    File xuất dữ liệu: *.csv

•    Đơn vị phân phối dữ liệu: Trung tâm RAIC (Lầu 6 - Thư viện truyền cảm hứng) chịu trách nhiệm phân phối dữ liệu theo chính sách đã được phê duyệt.

Lưu ý: Thông tin chi tiết về dữ liệu sẽ phân phối trong năm 2019-2020 đã được mô tả chi tiết trên Website của Thư viện và RAIC.

Phí dịch vụ: Miễn phí trong năm học 2019-2020 (từ 01/8/2019 đến 31/7/2020).

Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ

Website chính thức: https://financialdata.tdtu.edu.vn/