Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức

Khóa học "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp"
Vào ngày 03 và 04/11/2018, Trung tâm thông tin học thuật và nghiên cứu, thuộc Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, đã tổ chức lớp học kỹ năng cho những người đang theo học, giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực khoa học thông tin - thư viện, với chủ đề "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp".
Trung tâm Thông tin và Học thuật thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên nhập liệu
Hội thảo khoa học “Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu – Con người”
Ngày 25/10/2018, Hội thảo khoa học với chủ đề “Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu – Con người” đã được tổ chức tại Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU INSPiRE Library).