Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔN HỌC”

Trung tâm Thông tin học thuật & nghiên cứu, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo chiêu sinh Khoá học với chủ đề “Xây dựng hệ thố

Tập huấn công tác thư viện trường học cho cán bộ thư viện các trường trung học phổ thông toàn Tỉnh Khánh Hòa

Ngày 10/11/2018, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Chương trình tập huấn công tác thư viện trường học cho toàn thể cán bộ, nhân viên

Khóa học "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp"
Vào ngày 03 và 04/11/2018, Trung tâm thông tin học thuật và nghiên cứu, thuộc Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, đã tổ chức lớp học kỹ năng cho những người đang theo học, giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực khoa học thông tin - thư viện, với chủ đề "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp".