Nhảy đến nội dung
x

Truy cập Cơ sở dữ liệu trực tuyến

1. Gói CSDL TDTU Library – SFX

Mô tả:

TDTU Library – SFX là cơ sở dữ liệu học thuật cung cấp khả năng truy cập đến nguồn tài nguyên mở từ các nhà xuất bản và các trường đại học trên thế giới. Hơn 200 gói cơ sở dữ liệu đã được kích hoạt cho phép người dùng tiếp cận và khai thác hơn 45,000 ebooks, hơn 150,000 nhan đề tạp chí, và hàng tỷ bài báo khoa học.

Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu cũng cung cấp các tính năng hỗ trợ nghiên cứu khoa học mạnh mẽ, bao gồm Dịch vụ gợi ý xu hướng nghiên cứu (BX hot Articles); tham chiếu đến tài liệu liên quan với tính năng “Trích dẫn”; “Trích dẫn bởi” và “gợi ý mở rộng”; tính năng quản lý gốc nghiên cứu cá nhân; lưu truy vấn và thông báo tự động; tạo trích dẫn theo các khổ mẫu quốc tế thông dụng; đánh giá chất lượng bài báo thông qua chỉ số Almetric; tính năng tìm kiếm liên kết đa cơ sở dữ liệu;…

Hình thức cung cấp: Cá nhân; cơ quan/tổ chức.

Phí dịch vụ:

- Đối với khách hàng cá nhân: 200,000 VNĐ/01 tháng. Giới hạn: 05 lượt truy cập/ngày (mỗi lượt 90 phút)

- Đối với khách hàng là cơ quan/tổ chức:

   + Quy mô sử dụng 50 lượt/ngày: 20,000,000 VNĐ/năm

   + Quy mô sử dụng 100 lượt/ngày: 35,000,000 VNĐ/năm

   + Quy mô sử dụng 500 lượt/ngày: 120,000,000 VNĐ/năm

Cách thức sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ

 

2. Gói CSDL Web of Science (ISI)

Mô tả

Web of Science là điểm truy cập đơn lý tưởng cho việc khám phá thế giới trích dẫn giữa các lĩnh vực khoa học và trên khắp thế giới. Web of Science cung cấp việc truy cập đến các nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực và đáng tin cậy nhất, được kết nối thông qua các số liệu đo lường trích dẫn nội dung liên kết với nhau từ nhiều nguồn trong một giao diện duy nhất. Web of Science tuân thủ quy trình đánh giá nghiêm ngặt, đảm bảo cung cấp những thông tin có ảnh hưởng, có liên quan và đáng tin cậy nhất - cho phép khám phá ý tưởng lớn tiếp theo một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Cách thức phân phối: Cung cấp cho đối tượng là người nghiên cứu cá nhân, có nguyện vọng trở thành người sử dụng của Trung tâm thông tin học thuật và nghiên cứu để sử dụng Dịch vụ "RAIC's Research Support"

Phí dịch vụ: 2,000,000 VNĐ/tháng (Giới hạn 05 lượt truy cập/ngày)

Cách thức sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ

 

3. Gói CSDL thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam

CSDL Thống kê kinh tế - xã hội Việt Nam là tập hợp các dữ liệu thống kê, phân tích liên quan đến hoạt động quản trị, tài chính, kế toán,… của gần 750 công ty xuất hiện trên sàn chứng khoán Việt Nam. Cơ sở dữ liệu cung cấp các dữ liệu thống kê cực kỳ hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, xã hội vĩ mô ở Việt Nam.

Cách thức phân phối: Người sử dụng đăng ký theo nhu cầu thực tế

Phí dịch vụ: được tính dựa trên quy mô dữ liệu theo yêu cầu cụ thể

Cách thức sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ