Nhảy đến nội dung
x

Chương trình phát triển kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên

- Thời gian: 15h30, thứ 5, ngày 08/11/2018;

- Địa điểm: Tầng hầm lửng Thư viện.

- Nội dung:

+ Giới thiệu về nguồn tài nguyên hỗ trợ nghiên cứu và cách khai thác;

+ Giới thiệu về các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và cách thức sử dụng;

+ Chia sẻ về sở thích nghiên cứu, ý tưởng nghiên cứu giữa các bạn sinh viên.

- Hạn đăng ký 22/10 - 2/11/2018

abc.jpg