Nhảy đến nội dung
x

Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép trong công bố quốc tế

Mô tả:

Dịch vụ Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép trong công bố quốc tế là dịch vụ kiểm tra và phát hiện tỷ lệ tương đồng trong công bố khoa học giữa sản phẩm được kiểm tra với các sản phẩm khoa học đã công bố trước đó bằng công cụ kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép giữa các công bố quốc tế chuyên nghiệp iThenticate, được phát triển bởi Công ty Turnitin (Hoa Kỳ). CSDL của iThenticate hiện tại có hơn 60 tỷ trang web, 155 triệu mục nội dung bao gồm 49 triệu tác phẩm từ 800 nhà xuất bản học thuật của CrossRef Similarity Check. iThenticate cũng đang được triển khai cho hơn 80% tạp chí học thuật trong danh mục ISI.

Điều kiện đối với tài liệu sự trùng lắp và/hoặc sao chép trong công bố quốc tế:

+ Tài liệu cần kiểm tra phải ở dạng văn bản điện tử, gồm Word, Text, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Perfect WPD, OpenOffice ODT, RTF, Hangul HWP.
+ Tài liệu phải chứa ít nhất 20 từ ở định dạng văn bản. 
+ Dung lượng tài liệu không vượt quá 100Mb; độ dài tối đa là 400 trang và 25,000 từ. Nếu dung lượng và độ dài tài liệu vượt quá quy định sẽ được tính thành nhiều yêu cầu tùy theo tài liệu thực tế.
+ Đối với tài liệu được chỉnh sửa sau khi kiểm tra phải trùng khớp ít nhất 60% so với bản gốc. 


Phí dịch vụ: (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

- Đối với thành viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng: 200,000 VNĐ/1 submission (với 02 lần tái kiểm tra). Mức phí ngoại tệ: 9 USD/1 submission hoặc 7 EUR/1 submission

- Đối với khách hàng không phải là thành viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng: 600,000 VNĐ/1 submission (với 02 lần tái kiểm tra). Mức phí ngoại tệ: 26 USD/1 submission hoặc 21 EUR/1 submission

Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ