Nhảy đến nội dung
x

Dịch thuật và biên tập ngôn ngữ

Mô tả:

Dịch vụ ngôn ngữ giúp cho người nghiên cứu tiếp cận được với nguồn tri thức, các công bố khoa học vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, Dịch vụ cũng giúp cho người nghiên cứu thể hiện kết quả của mình bằng những ngôn ngữ phổ biến như tiếng Anh, tiếng Trung, để kết quả nghiên cứu của mình được phổ biến rộng rãi khắp thế giới.

Các dịch vụ ngôn ngữ được cấp bởi Trung tâm thông tin học thuật và nghiên cứu

1. Dịch thuật Anh – Việt

2. Dịch thuật Việt – Anh

3. Biên tập và điều chỉnh lỗi sử dụng tiếng Anh bởi người bản xứ

 

Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ:

Liên hệ với chúng tôi qua Email: raic@tdtu.edu.vn hoặc gọi đến số điện thoại (028) 37 755 057 - Nhấn phím 4, để được tư vấn và hỗ trợ