Nhảy đến nội dung
x
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔN HỌC”

Trung tâm Thông tin học thuật & nghiên cứu, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng trân trọng thông báo chiêu sinh Khoá học với chủ đề “Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học”.

Khóa học sẽ được tổ chức tại Thư viện truyền cảm hứng Đại học Tôn Đức Thắng vào ngày 11/01/2019 (thứ Sáu) với các nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên môn học gồm con người, dữ liệu và công nghệ.

Tập huấn công tác thư viện trường học cho cán bộ thư viện các trường trung học phổ thông toàn Tỉnh Khánh Hòa

Ngày 10/11/2018, Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Chương trình tập huấn công tác thư viện trường học cho toàn thể cán bộ, nhân viên thư viện làm việc tại các trường trung học phổ thông (THPT) của Tỉnh Khánh Hòa. Chương trình tập huấn là một nội dung của thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa TDTU với Sở giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Tỉnh Khánh Hòa.

Khóa học "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp"
Vào ngày 03 và 04/11/2018, Trung tâm thông tin học thuật và nghiên cứu, thuộc Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng, đã tổ chức lớp học kỹ năng cho những người đang theo học, giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực khoa học thông tin - thư viện, với chủ đề "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp".
Trung tâm Thông tin và Học thuật thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên nhập liệu
Hội thảo khoa học “Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu – Con người”
Ngày 25/10/2018, Hội thảo khoa học với chủ đề “Thư viện thông minh 4.0: Công nghệ - Dữ liệu – Con người” đã được tổ chức tại Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU INSPiRE Library).
Thông báo chiêu sinh lớp "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp"
Thông báo chiêu sinh lớp "Kỹ năng tương tác trên hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp"
Subscribe to Tin tức